x
Gönder HML Lojistik Anonim Şirketi İNDİR -- Google Play' de
AŞAĞI
YUKARI
Kullanım Şartları
1. TANIMLAR
  1.1. HML Lojistik A.Ş. (bundan sonra “GÖNDER” olarak anılacaktır), müşterilere (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) kuryeleri (bundan sonra "ÖNDER" olarak anılacaktır) aracılığıyla perakende ve toptan satış yapan tedarikçilerin ürün ve hizmetleri için lojistik servis sağlayan bir platformdur (bundan sonra “Uygulama” ve/veya “Site” olarak da anılacaktır). GÖNDER, MÜŞTERİ ve TEDARİKÇİ, birlikte “Taraflar” ve/veya “Kullanıcılar” olarak da anılacaktır.
  1.2. İşbu sözleşme, sizinle Tekin-Ak İş Merkezi, Altunizade mahallesi Kısıklı caddesi No:3/1 Üsküdar -İstanbul adresinde yerleşik HML Lojistik A.Ş. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz
  1.3. GÖNDER, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarını değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları'na uyduğunuz sürece, GÖNDER, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.
  1.4. GÖNDER, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. GÖNDER, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
  1.5. GÖNDER, TEDARİKÇİLER tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

2. BAŞVURU VE ÜYELİK
  2.1. Kullanıcılar, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek ve/veya www.gonder.com.tr adresinden de, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
  2.2. Kullanıcılar, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcılar, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama araçlarıyla güncelleyebilir.

3. KULLANIM ŞARTLARI
  3.1. GÖNDER, yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (belirtilen teslimat saat aralığında) gerçeği yansıtması adına elinden gelen azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
  3.2. MÜŞTERİ’nin gelen siparişi beklememesi veya gelen ÖNDER’den geçerli bir sebep olmaksızın siparişi almaması durumunda GÖNDER, MÜŞTERİ’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar.
  3.3. MÜŞTERİ, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği siparişin bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  3.4. MÜŞTERİ sipariş tutarını GÖNDER uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak da ödeyebilir.
  3.5. Ödemenin kredi kartıyla yapılamaması halinde MÜŞTERİ, ücreti nakit olarak ödemekle yükümlüdür.
  3.6. GÖNDER, MÜŞTERİ’nin belli bir tutar üzerindeki alışverişlerinde online ödemeyi zorunlu tutma hakkını kendinde saklı tutar.
  3.7. MÜŞTERİ, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu ÖNDER, Uygulama üzerinden GÖNDER’e bildirebilir ve fakat GÖNDER, ÖNDER’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca MÜŞTERİ’lere ÖNDER aracılığıyla perakende ve toptan satış yapan tedarikçilerin ürün ve hizmetleri için lojistik servis sağlayan bir platformdur. GÖNDER, ÖNDER'lere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan ÖNDER’lerle iş ilişkisini keser.
  3.8. Kullanıcı, GÖNDER’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
  3.9. MÜŞTERİ, sipariş verdiğinde sipariş tutarı GÖNDER tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri siparişini iptal etmek için Uygulama üzerinden siparişinin iptalini gerçekleştirebilir. Sipariş iptal edildiğinde GÖNDER, otomatik olarak iade işlemini gerçekleştirir.
  3.10. Kullancı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, GÖNDER Kullancı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
  3.11. GÖNDER’in sunduğu hizmetten yararlanan Kullancı, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullancı’nın Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle GÖNDER doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  3.12. GÖNDER, Kullancı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
  3.13. Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak ÖNDER ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle GÖNDER’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
  3.14. Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla GÖNDER tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
  3.15. Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan, GÖNDER ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.
  3.16. Uygulama üzerinde veya Uygulama vasıtasıyla ya da Web Sitesi üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla GÖNDER’e gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.
  3.17. Uygulamanın herhangi bir kısmına veya herhangi İçeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Uygulama’nın veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Uygulama vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. GÖNDER bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.
  3.18. Uygulamanın herhangi bir bölümüne veya Uygulama ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, GÖNDER sunucusuna, Uygulama üzerinde veya Uygulama vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, “şifre avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.
  3.19. Uygulamanın veya Uygulama’ya bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Uygulama veya Uygulama 'ya bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Uygulama 'nın herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da GÖNDER’in başka bir kullanıcıya ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir GÖNDER hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Uygulama'yı veya Uygulama üzerinde veya Uygulama vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Uygulama tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız. Uygulama’nın ya da GÖNDER’in sistem veya ağlarına, Uygulama’ya veya GÖNDER’e bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir. Uygulama’nın veya Uygulama üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Uygulama’nın başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.
  3.20. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.
  3.21. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde GÖNDER hizmetlerinin kullanılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.
  3.22. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
  3.23. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, GÖNDER’in Uygulama aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.